Vítejte na stránkách Jiřího Košíčka

Narozen v Českých Budějovicích 23. dubna 1973, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracuje jako webmaster na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. Externě spolupracuje s Novohradskou občanskou společností jako lektor kurzů základní počítačové dovednosti.

Zálibami jsou cestování, přiroda a veškerá technika od jednoduchých mechanických strojů, přes traktory, automobily, elektrotechniku, elektroniku až k počítačům.

V současné době kandiduje do zastupitelstva obce Ločenice. S programem změn ve fungování Obecního úřadu Ločenice.